innerbanner
ارائه راهکار و اجرای سیستم بهای تمام شده

ارائه راهکار و اجرای سیستم بهای تمام شده

حسابداری صنعتی یا محاسبه بهای تمام شده نمونه ای از حسابداری مدیریت می باشد و ابزار مهمی برای تصمیم گیری در جهت محاسبه قیمت فروش محصولات ، کاهش یا افزایش تولید ،کنترل هزینه ها ،تجزیه و تحلیل سودهای تولید می باشد .
و به عبارتی اطلاعات به دست آمده از جزئیات بهای تمام شده و گزارشات حسابداری صنعتی (حسابداری مدیریت) می تواند منجر به ارائه راهکار در ارتباط با کاهش بهای تمام شده و افزایش راندمان تولید شود.
همچنین محاسیه بهای تمام شده فقط مختص شرکتهای تولیدی نمی باشد و شرکتهای بازرگانی و خدماتی جهت محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات نیز می توانند از آن بهره جویند.

میتونم راهنماییتون کنم؟