innerbanner
ارائه راهکار و مشاور مالی

ارائه راهکار و مشاور مالی

یکی از مشکلات و دغدغه های مدیران، نگرانی و بعضا عدم اطمینان نسبت به صحت عملکرد واحد مالی و گزارشات درخواستی می باشد.
همیشه گزارشات قابل اتکا، به موقع و هدفمند میتواند مانند یک قطب نما مسیر صحیح حرکت شرکت را نشان و میزان دستیابی به اهداف را اندازه گیری می کند. تصمیمات مدیریتی برمبنای گزارشات مالی انجام می پذیرد. 
یک فرآیند سیستماتیک مالی  که در آن  نقش ها، ارتباطات اجزای سیستم و... برنامه ریزی و ساماندهی شده باشد علاوه بر کاهش هزینه های فرصت، چندباره کاری های بعضا متضاد با یکدیگر و ...میتواند به سرعت و چابکی فرآیندها و دقت اجرای کلیه عملیات مرتبط با واحد مالی کمک نماید .
شرکت سام محاسب تحلیل (سهامی خاص) عضو گروه شرکت های سام با هدف ارائه راهکار های جامع مالی و فروش (total solution) و سابقه فعالیت در حوزه مشاوره مدیریت - اجرا - آموزش با توجه به نیاز مدیران، خدمات مالی و مشاوره ای را با استفاده از اطلاعات و تجارب حرفه ای افراد متخصص و دارای تجربه و اجرایی در حوزه های مختلف مالی نظیر حسابداری خزانه، حسابداری انبار، حسابداری فروش و ...  در انواع مدل های کسب و کار و با توانایی در تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت و بررسی ترجیحات و اهداف سازمان ها به ارائه راهکار متناسب با وضعیت شرکت جهت ایجاد تغییر و بهره وری می پردازد.

خدماتی که سام محاسب در زمینه مشاوره و راهکارهای مالی انجام می دهد:

 • استقرار سیستم و تنظیمات نرم افزار و طراحی کدینگ متناسب با نیاز و فعالیت مجموعه
 • مشاوره، نظارت در استقرار و طراحی کدینگ متناسب با نیاز و فعالیت مجموعه
 • ارائه راهکار، مشاوره، نظارت جهت اصلاح کدینگ فعلی شرکت و ساختارهای نرم افزاری و ایجاد روش های اصلاحی
 • بررسی سیستم انبارداری، کدینگ کالا و ارائه روش های مناسب جهت مکانیزه و سیستمی نمودن انبارها و استفاده از بارکدخوان در ثبت ورود و خروج کالا
 • ارائه روش های صحیح انبارگردانی و نظارت و بازرسی بر شمارش انبار
 • ایجاد روش و رویه های کنترلی جهت ثبت و صدور صحیح اسناد حسابداری و نگهداری سیستم مالی
 • ارائه نمونه فرم ها و روش های تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز بر اساس فعالیت های مجموعه
 • عملیات بستن سال مالی و انتقال آن به سال جدید
 •  تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارائه گزارش وضعیت مالی
 • طراحی مدل ارائه روش، استقرار سیستم و بررسی تنظیمات نرم افزاری جهت سیستمی نمودن انبارها ومحاسبات بهای تمام شده کالا
 • طراحی مدل و ارائه روش جهت تسهیم هزینه های حقوق و سربار جهت محاسبات بهای تمام شده کالا
 • انجام اصلاحات و ایجاد تغییرات مورد نیاز در کدینگ فعلی شرکت و ساختارهای نرم افزاری و ایجاد روش های اصلاحی
 •  تهیه، تنظیم، تجزیه و تحلیل گزارشات مالی
میتونم راهنماییتون کنم؟